Istorija umetnosti

Курс:
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918) (докт.)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Српска револуција (1804-1835) и њене фазе које су донеле национално и економско ослобођење и културни препород; обележја прве владавине кнеза Милоша, реформе уставобранитељског режима; значај Светоандрејске скупштине; унутрашња и спољна политика кнеза Михаила; ослободилачки ратови 1876-1878; Црна Гора у доба Владичанстава (1796-1852) и Кнежевине (1852-1878) – унутрашње прилике и међународни положај. Србија и Црна Гора после Берлинског конгреса; промена међународно-правног положаја; територијално проширење, модернизација државних институција, унутрашња и спољна политика Милана и Александра Обреновића и Николе Петровића; Мајски преврат 1903. год. и долазак Петра Карађорђевића на престо; Спољнополитички положај Србије и Црне Горе, балкански ратови и Први светски рат – утапање српске државности у југословенску државу.
Циљ изучавања курса: овладавање знањима из српске историје - обнова државности, уређење држава Србије и Црне Горе, развитак институција, међународни положај.
Предуслови за полагање: Просечна оцена са основних студија 8,0 и више
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених и необјављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Српска револуција у српској и страној историографији: појам, процеси, исход
-

2. недеља
предавање - Српска револуција - главна обележја фаза и њихова узрочно-последична веза
-

3. недеља
предавање - Међународни уговори, Портина јавно-правна акта, двовлашће
-

4. недеља
предавање - Вазална држава - аутономија под руским и европским покровитељством (1838-1878)
-

5. недеља
предавање - Независна држава – промене на унтрашњем и спољнополитичком плану
-

6. недеља
предавање - Напредњачке реформе – анализа закона и уредаба
-

7. недеља
предавање - Демократија – поимање и примена
-

8. недеља
предавање - Парламентарна монархија – уставне промене
-

9. недеља
предавање - Национална политика; ратови за Стару Србију и Македонију
-

10. недеља
предавање - Црна Гора - основе државности
-

11. недеља
предавање - Црна Гора - Владичанство (до 1852)
-

12. недеља
предавање - Црна Гора - Књажевина (1852-1878)
-

13. недеља
предавање - Црна Гора – независна држава
-

14. недеља
предавање - Црна Гора – устави, закони, државне институције
-

15. недеља
предавање - Србија и Црна Гора у Првом светском рату
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд, 2011.
Радош Љушић, Тумачење Српске револуције у историографији 19. и 20. века, Београд, 1992.
Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица, 2004.
Радош Љушић, Књига о начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије, Београд, 1993. (више издања)
Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
Општа допунска литература
Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2, Београд, 1990.
Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића 1-2, Београд, 1990.
Односи Србије и Црне Горе у XIX веку 1804–1903, приредио Петар Поповић, Београд, 1987.
Радоман Јовановић, Политички односи Црне Горе и Србије 1860–1878, Цетиње, 1977.
Новица Ракочевић, Политички односи Црне Горе и Србије 1903–1918, Цетиње, 1981.
Душко М. Ковачевић, Србија и Русија 1878 – 1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд 2003.
Н.П. Шкеровић, Црна Гора на освитку 20. вијека, Београд 1964.
Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд, 1984.
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1, Београд 2002.
Борислав Ратковић, Први балкански рат 1912-1913. Операције српске војске после кумановске битке, Београд 1973.
Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд, 2004.
↑↑↑