Istorija umetnosti

Курс:
Историја уметности српских земаља средњег века I (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: На предавањима се презентују споменици архитектуре, скулптуре и сликарства, као и остала уметничка дела настала на територији српских земаља средњег века у периоду од покрштавања Срба у другој половини 9. века до смрти краља Милутина (1321). Реч је о систематичном хронолошком прегледу, у оквиру којег су споменици и дела груписани по стилским или регионалним скупинама, односно у вези са делатношћу одређених ктитора, уметника или уметничких радионица. Уз изношење најважнијих чињеница о самим делима, њиховим ствараоцима и историјском контексту њиховог настанка, разматрају се све релевантне стилске појаве, спољашњи утицаји, као и значај српске средњовековне баштине у ширем окружењу. На часовима вежби, студенти преко усмених и писмених семинарских радова развијају различите стручне вештине, од препознавања и анализе до тумачења и презентације дела или стилских појава, усвајајући при томе методологију, терминологију и литературу неопходну за студије средњовековне уметности
Циљ изучавања курса: Стицање широких знања о делима уметности насталим у српским земљама од времена покрштавања Срба до смрти краља Милутина (1321). Оспособљавање за опис, анализу, тумачење и презентацију дела српске средњовековне уметности у писаној и усменој форми.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе и практична настава.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у предмет
Просторно и временско одређење предмета, историјат проучавања српске средњовековне уметности и историјат катедре за историју уметности средњег века на Филозофском факултету у Београду; обавезна и шира литература.

2. недеља
предавање - Почеци уметности код Срба
Почеци уметности код Срба (од покрштавања до привременог губитка самосталност у доба цара Василија II и стварања Охридске архиепископије 1018. године): архитектура: Св. Петар у Расу, Св. Јован у Затону на Лиму, Св. Стефан у Врутцима код Сарајева и шестолист у Рогачићима код Сарајева (Србија), Осмолист у Ошљу код Стона и Св. Ђорђе код Јањине на Пељешцу (Захумље), Базилика у Мартинићима и Пречиста Крајинска код Скадарског језера (Дукља); скулптура: Базилика у Мартинићима, Св. Стефан у Врутцима, Св. Ђорђе у Јањини на Пељешцу (Захумље), Црква Светог Павла у Паљем Брду (Конавли, Травунија ); сликарство: Зидно сликарство – Св. Петар у Расу; Илуминирани рукописи - Маријино јеванђеље (Москва, Руска државна библиотека, Григ. Ф. 87, № 6).

3. недеља
предавање - Од стварања Дукљанске краљевине до Немањиног доласка на власт, 1
Уметност XI века: архитектура: Св. Михаило у Стону, Св. Тома у Кутима, Св. Ђорђе у Рибници, Св. Димитрије у Габрилима, Манастир Св. Петар “у пољу” код Требиња - црква Св. Петра, Црква Ц у Ратцу код Бара,Св. Мартин у Стону; скулптура: Св. Михаило у Стону, Св. Тома у Кутима, Св. Стефан у Сушћепану код Херцег Новог, Шестолист у Рогачићима код Сарајева, Св. Ђорђе у Рибници, Св. Павле у селу Муо код Котора, Прва црква Св. Петра на Лиму; печат краља Бодина; сликарство:Св. Михаило у Стону, Свети Тома

4. недеља
предавање - Од стварања Дукљанске краљевине до Немањиног доласка на власт, 2
Кнежевина Неретљана: Континентални део кнежевине: Св. Петар у Приком (Омиш), Св. Ђорђе у Тучепима, Св. Михаило код села Играна на Биокову, Св. Јован Крститељ у Подаци код Заострога, Св. Андрија у Сладинцу код Плоча; Брач: Св. Никола код Селаца , Св. Илија код Доњег Хумца, Св. Климент у Стражевнику (код Горњег Хумца), Св. Тома изнад Надсела (код Селaца), Сви Свети у Мошујама код Горњег Хумца, Св. Михаило у Потхуму код Горњег Хумца Св. Јован Крститељ у Болу Св. Михаило код Дола, Св. Ђорђе код Нережишћа, Св. Ђорђе у Стражевнику код Горњег Хумца, Св. Козма и Дамјан на Смрчевику, Св. Недеља у Градцу, Св. Мартин код Бобовишћа; Св. Стефан у Пучишћима, Св. Дух у Шкрипу; Хвар: Двојна црква у Старом Граду, Св. Вид код Велог Грабља; Корчула: Св. Козма и Дамјан у Заблаћу, Св. Петар у Корчули,Свети Вид на гробљу у Жрнову, Св. Стефан код Чаре, раносредњовековна црква на острвцету Мајсан; Мљет: Св. Панкратије код Бабиног Поља, Св. Павле у Црквини код Корита, Св. Михаило у Сутмихољу, Св. Андреја и Св. Ђорђе код Бабиног Поља; Ластово: Св. Лука код Кручице, Св. Кипријан код Скривене Луке, Св. Ђорђе на острвцету Прежба, Св. Богородица на острвцету Стоморина, Св. Никола на острвцету Сушац; Вис: Св. Михаило код Комиже на Вису, Св. Силвестар на острву Бишеву, Св. Андрија на острву Светац.

5. недеља
предавање - Од стварања Дукљанске краљевине до Немањиног доласка на власт, 3
Уметност прве половине XII века: архитектура: Дукља - Св. Сава Освећени у Будви, Св. Трипун у Котору; Захумље и Травунија - Манастир Св. Петар “у пољу” код Требиња, Св. Петар у Завали, црква у Панику; Рашка - Св. Ђорђе у Звечану; скулптура: Св. Трипун у Котору, Св. Петар у Завали; сликарство: Св. Сава Освећени у Будви, црква у Панику.

6. недеља
предавање - Уметност у Рашкој до доласка Немање на власт
Св. Ђорђе у Звечану; Архитектура првих Немањиних задужбина - утицаји Византије и Запада и стварање основа за настанак рашког стила (Св. Никола у Топлици, Богородичина црква у Топлици), Св. Петар у Бијелом Пољу.

7. недеља
предавање - Уметност Немањиног доба, 2
Ђурђеви ступови у Расу, архитектура и живопис; Богородичина црква у Студеници, архитектура.

8. недеља
предавање - Богородичина црква у Студеници, скулптура

9. недеља
предавање - Уметност Немањиног доба, 3
Остале Немањине задужбине: Св. Никола у Кончулу, Богородица у Бистрици, Св. Никола у Дабру, Св. Ђорђе у Дабру, Св. Пантелејмон у Нишу, Хиландар, Свети арханђел Михаило и Св. Никита у Скопљу; Живопис: Св. Петар у Расу.

10. недеља
предавање - Уметност Немањиног доба, 4
Остали споменици Немањиног времена: Задужбине Немањиних сродника: Моравски Градац, Св. Ђорђе у Будимљи. Архитектура: Св. Лука у Котору, Св. Марија на Мљету, црква А у Ратцу, црква на острву Мркану код Цавтата, Стон (Св. Врачи и Св. Ђорђе у Пониквама, Св. Марија Магдалена, Св. Јован, Св. Петар и Св. Стефан у Стону), Св. Дујам у Шкаљарима (Котор), Св. арханђео Михаило на Превлаци; скулптура: Св. Марија на Мљету, рељеф из Св. Петра у Стону; сликарство: Св. Лука у Котору.

11. недеља
предавање - Мирослављево јеванђеље; Уметност епохе Стефана Првовенчаног до 1219.
Мирослављево јеванђеље, Вуканово јеванђеље, живопис Богородичине цркве у Студеници.

12. недеља
предавање - Уметност епохе Стефана Првовенчаног до 1219.
Жича - архитектура, Бијела - фреске, Превлака. Уметност Кнежевине Неретљана у XII и XIII веку. Уметност Босне до краја XII века. Споменици ван српских земаља (Ватопед, Хиландар, ротонда у Знојму - Марија Српска, око 1134, архитектура и фреске, осликани под крипте базилике у Вислици - Јелена Знојамска око 1176).

13. недеља
предавање - Развој зрелог рашког стила у градитељству; сликарство прве половине XIII века, 1
Развој зрелог рашког стила у градитељству (Милешева, Радослављева припрата, Св. Апостоли у Пећи, Богородица Хвостанска, Придворица итд.); цркве у "поморским земљама" Св. Мартин у Котору, Св. Марија Колеђата у Котору, итд. Српско сликарство прве половине XIII века, 1 (Жича, Студеница - спољна припрата, параклис на кули).

14. недеља
предавање - Српско сликарство прве половине XIII века, 2
Милешева

15. недеља
предавање - Српско сликарство прве половине XIII в. и рашка архитектура друге пол. XIII в.
Српско сликарство прве половине XIII века - Никољача, Богородица Љевишка у Призрену, Кориша, Св. Никола Топлички; рукописи прве половине XIII века - Београдски паримејник, Хил. 22, Хил. 313, Хил. 387, Братков минеј. Рашка архитектура друге половине XIII века - Морача, Сопоћани, Градац, Давидовица, Ариље, Тршка црква, остали споменици.

16. недеља
предавање - Рашко сликарство на врхунцу, 1
Сликарство Св. Апостола у Пећи

17. недеља
предавање - Рашко сликарство на врхунцу, 2
Живопис Сопоћана

18. недеља
предавање - Рашко сликарство на врхунцу, 3
Морача, Богдашић, Хиландар (келија Св. Тројице на Спасовој води и пирг Св. Ђорђа); иконе (Хиландарске престоне иконе Пантократора и Одигитрије) и илустровани рукописи из доба владавине краља Уроша (Хиландар 8, московски Шестоднев Јована Егзарха итд).

19. недеља
предавање - Последња фаза рашког сликарства XIII века, 1
Градац, Ђурђеви Ступови у Расу (припрата и Драгутинова капела), Давидовица, трећи слој живописа у цркви Св. Петра у Расу, Стара Павлица, Богородица у Бистрици.

20. недеља
предавање - Последња фаза рашког сликарства XIII века, 2
Живопис цркве Св. Ахилија у Ариљу; иконе и минијатуре последње четвртине XIII века (Ватиканска икона св. Петра и Павла, Призренско јеванђеље).

21. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 1
Архитектура задужбина краља Милутина и његових поданика.

22. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 2
Појава стила Палеолога у српском сликарству (западни травеј цркве Св. Апостола у Пећи, Богородица Љевишка, Жича).

23. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 3
Класицизам стила Палеолога у Србији, 1 (Краљева црква у Студеници).

24. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 4
Класицизам стила Палеолога у Србији, 2 (Старо Нагоричино).

25. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 5
Класицизам стила Палеолога у Србији, 3 (Грачаница).

26. недеља
предавање - Доминација византијских стилских схватања у доба краља Милутина, 6
Остали споменици сликарства из епохе краља Милутина (Хиландар, Прохор Пчињски, Бањска, Св. Никола Орфанос y Солуну, Св. Ђорђе у Кичеву, Св. Петар у Бијелом Пољу; Сушица, Мушутиште).

27. недеља
предавање - Остали споменици сликарства из епохе краља Милутина
Иконопис (Хиландарске иконе с почeтка XIV века - две престоне иконе Христа и Богородице, Ваведење, Пантелејмон, хиландарски диптих); минијатурно сликарство (Богданово јеванђеље, Псалтир пљеваљски, Хиландар 12 итд); Плаштаница краља Милутина.

28. недеља
предавање - Уметност Приморја у доба краљице Јелене и Босне у XIII и првим деценијама XIV в.
Уметност у Приморју у доба краљице Јелене (Фрањевачке цркве у Бару, Котору, Улцињу и Скадру, Св. Марија и Св. Јован у Свачу, Св. Никола код Скадра, Св. Срђ и Вакх на Бојани, Св. Ђорђе у Бару итд.) Уметност Босне у XIII и првим деценијама XIV века.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 230-248, 273-296, 389-433, 476-495, књ. II, Београд 1982, 343-344 (исти текст у: В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, Београд 1997, том I, стр. 5-223; том. II, стр. 5-47, 191).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 39-44, 49, 57, 58-87, 150-157, 159-166, 181, 184-185, 207-208.
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 236-246, 276-284, 328-341.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 25-54.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 17-36, 87-97.
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 19-30, 33-48, 63-96.
Б. Тодић, Српско сликарство у доба краља Милутина, Београд 1998, 228-262.
М. Марковић, Уметничка делатност Михаила и Евтихија, Зборник Народног музеја XVII/2 (Београд 2004), 95-112.
Историја Црне Горе, књ. 1, Титоград 1967, 378, 431-439; књ. 2/1, Титоград 1970, 117-155, 160-195.
↑↑↑