Istorija umetnosti

Курс:
Уметност и култови античког света
Предавачи: др Олга Шпехарванредни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: /
Циљ изучавања курса: /
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: /
↑↑↑