Istorija umetnosti

Источнохришћанска уметност средњег века
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑