Istorija umetnosti

Од Витрувија до Герија. Схватање архитектуре у антици, средњем веку, у новом и савременом добу - средњи век
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑