Istorija umetnosti

Културна историја средњег века 1000-1500. године
Предавачи: др Смиља Марјановић-Душанићредовни професор
др Небојша Порчићванредни професор
Александар З. Савићасистент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑