Istorija umetnosti

Од Јустинијана до Сулејмана Величанственог: визуелна култура средњовековног и раног модерног света
Предавачи: др Иван Стевовићредовни професор
др Јелена Ердељанредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑