Istorija umetnosti

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
Предавачи: др Јасмина Чубрилованредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑