Istorija umetnosti

Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Харис Дајчдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Радош Љушићредовни професор
др Никола Самарџићредовни професор
др Милош Ковићванредни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Харис Дајчдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑