Istorija umetnosti

Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
др Орсат Лигориодоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети на IV години
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑