Klasične nauke

 • Историја старог века, Историја старе Грчке и Старог истока, Историја Грчке, Историја хеленизма
 • 1993 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2001 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЈОНИЈА И КАРИЈА У ПОЛИТИЦИ ХЕЛЕНИСТИЧКИХ СИЛА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ТРЕЋЕГ ВЕКА ПРЕ НАШЕ ЕРЕ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Историјска свест, политички програми и грчка херојска антропонимија ( VIII-IIIв.пре н.е.))
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРЕ ГРЧКЕ И СТАРОГ ИСТОКА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 2003 -  2005 - Култура и религија централног Балкана у античко доба
  Министарство за науку и технологију
 • 2006 -  2010 - Процес хеленизације и романизације на тлу Балкана и суседних области у хеленистичком и римском периоду
  Министарство за науку и технологију
 • 2011 -  Градски живот у антици: експанзија урбане цивилизације на централном Балкану од хеленистичког до позноримског доба
  Министарство просвете и науке Републике Србије
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑