Klasične nauke

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
Предмети на докторским студијама
Сви предмети код проф. др Војина Недељковића
15.1. у 12.00 кл3

Сви предмети код доц. др Ане Петковић
20.1. у 11.00 кл2Предмети на дипломским студијама - мастер
Религије античког света
17.1. у 10.00 кл1

Сви предмети код проф. др Војина Недељковића
15.1. у 12.00 кл3

Сви предмети код доц. др Ане Петковић
20.1. у 11.00 кл2Предмети на основним студијама
Античка реторика
21.1. у 10.00 кл4

Византијска филологија I
21.1. у 10.00 кл2

Византијска филологија II
21.1. у 10.00 кл2

Грчки језик - изборни (АР, ИУ)
22.1. у 11.00 кл2

Грчки језик II - колоквијум
14.1. у 14.00 СтКЛ1

Историја религија
17.1. у 10.00 кл1

Историјска граматика грчког језика, Историјска граматика грчког језика I - писмени
14.1. у 14.00  14.1. у 11.00 СтКЛ1

Историјска граматика грчког језика, Историјска граматика грчког језика I - усмени
17.1. у 10.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
15.1. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I-усмени
22.1. у 11.30 кл3

Латински језик (АР), Латински језик 1 (ИС) и Латински језик 2 (ИС)
15.1. у 10.00 кл3

Латински језик I - писмени
15.1. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - писмени
15.1. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
22.1. у 10.00 кл3

Методика наставе класичних језика
15.1. у 12.00 кл3

Новогрчки језик I
16.1. у 13.00 СтКЛ1

Новогрчки језик II
16.1. у 13.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 1
16.1. у 10.00 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
20.1. у 11.00 кл2

Проучавање античког књижевног текста
20.1. у 11.00 кл2

Римска књижевности
21.1. у 10.00 кл4

Теорија античке књижевности
20.1. у 11.00 кл2

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
17.1. у 10.00 кл1

Увод у класичне науке
21.1. у 10.00 кл2

Хеленска књижевност
21.1. у 10.00 кл4
↑↑↑