Klasične nauke

Курс:
Историјска граматика латинског језика II (осн.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: tekstovi klasičnog latiniteta; Juvenal, Vergilije,Horacije, Ciceron
Циљ изучавања курса: proširivanje poznavanja stilskih odlika rimskih pisaca i njihovih jezičkih varijeteta.
Предуслови за полагање: položen ispit iz istorijske gramatike I
Облици наставе: čitanje i analiza pomenutih tekstova.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. L.Sihler New comparative Grammar of Greek and Latin, Oxford 1995. Tekstovi latinskih autora i odgovarajući komentari (svake godine drugi)
↑↑↑