Klasične nauke

Курс:
Византијска филологија I
У оквиру предмета: Византијска филологија I
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
обавезни курс
Број бодова: 12.00
Садржај курса: Историја византијске књижевности, основе новогрчке књижевности, развитак грчког језика у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање средњовековне грчке књижевности. Способност превођења са средњовековног грчког. Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета: Грчки језик I и II.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда домаћих радова, израда писмених вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит: до 70 бодова Семинарски радови: 10 бодова Тест или писмени рад: 10 бодова Учешће у дискусији: 10 бодова
План курса:

1. недеља
предавање - Ретори IV века
Кратак увод у византијску књижевност и делатност ретора IV века (Либаније, Химерије, Јулијан, Темистије) као пример директног наставка традиција позне антике

2. недеља
предавање - Црквени оци IV века (златни век патристике)
Књижевна и теолошка делатност Атанасија Александријског, Василија Великог, Григорија Назијанског, Григорија Ниског и Јована Хризостома

3. недеља
предавање - Нове појаве у књижевности V века
Христолошке, распре, стваранје потоњих облика црквене поезије, Нон и трансформација дактилског хексаметра.

4. недеља
предавање - Византијска црквена поезија (кондак и канон )
Песништво Романа Мелода као врхунац облика кондака и византијске црквене поезије у целини; потискивање кондака каноном - Андрија Критски, Јован Дамаскин, Козма Мајумски и други писци канона.

5. недеља
предавање - Историчари VI века
Прокопије, Агатија, Менандар Протектор

6. недеља
предавање - Византијска хроника
Главне одлике византијске хронографије и преглед важнијих хроничара кроз векове.

7. недеља
предавање - Хагиографија
Преглед византијске хагиографије

8. недеља
предавање - Византијска световна поезија
Преглед византијске нелитургијске поезије.

9. недеља
предавање - Распре око култа икона (I иконоборски период)
Књижевно стваралаштво у време првог иконоборског периода.

10. недеља
предавање - Распре око култа икона (II иконоборски период)
Књижевна делатност током другог иконокластичког периода.

11. недеља
предавање - Теофан
Теофанова Хроника (IX) као пример византијске хронографије.

12. недеља
предавање - Фотије и Арета
Фотије и Арета као представници "првог византијског хуманизма" (IX).

13. недеља
предавање - Књижевни круг Константина Порфирогенита
Енциклопедизам X века.

14. недеља
предавање - Симеон Нови Теолог
Химне Симеона Новог Теолога.

15. недеља
предавање - Јован Мавропод и Псел
Нови eлементи у књижевности XI века на примеру најугледнијих представника те епохе.

16. недеља
предавање - Поезија 10. и 11. века
Песништво Јована Геометра и Христифора Митиленског.

17. недеља
предавање - Историографија и реторика 12. века
Теофилакт Охридски, Нићифор Вријеније, Ана Комнина, Јован Кинам, Никита Хонијат и Евстатије Солунски.

18. недеља
предавање - Теодор Продром и византијски роман
Феномен појаве византијског романа у XII веку; књижевна делатност Теодора Продрома.

19. недеља
предавање - Византијски еп
Еп и Дигенису Акрити.

20. недеља
предавање - Византијска сатира
"Тимарион" (XII век) и "Мазарисов силазак у Хад" (XV век).

21. недеља
предавање - Књижевност за време Латинског царства
Књижевници Епирске и Никејске државе.

22. недеља
предавање - Историчари и полихистори доба Палеолога I
Георгије Пахимер, Нићифор Хумн, Теодор Метохит.

23. недеља
предавање - Историчари и полихистори доба Палеолога II
Јован Кантакузен и Хићифор Григора.

24. недеља
предавање - Теолошки спор око исихазма и Георгије Палама
Присталице и противници исихазма у XIV веку.

25. недеља
предавање - Плитон и интелектуална клима прве половине 15. века
Хуманистички правац византијске књижевности пред крај Царства.

26. недеља
предавање - Историчари 15. века
Дука, Халкокондил, Сфранце и Критовул.

27. недеља
предавање - Византијска ученост на Западу
Значај дијаспоре византијских интелектуалаца после пропсти Царства за преношење античког налсеђа у Западну Европу.

28. недеља
предавање - Рађање византијске филологије

29. недеља
предавање - Припрема за испит
Упутства студентима за припремање испита.

30. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. С. С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, превели Д. Недељковић и М. Момчиловић, предговор Д. Богдановић, СКЗ, Београд 1982.
2. Х. Г. Бек, Путеви византијске књижевности, превела Ј. Протић-Крсмановић, предговор Д. Богдановић, СКЗ, Београд 1967.
3. L. Breje, Vizantijska civilizacija, prevela I. Nikolajević, Nolit, Beograd 1976 (poglavlja IX-XIII, str. 260-445).
4. Византијски извори за историју народа Југославије, посебна издања Византолошког института САНУ, Београд, том I: 1955, том II: 1959, том III: 1966, том IV: 1971, том VI: 1986.
5. Д. Богдановић, Свети оци и учитељи цркве: Мала приручна патрологија, Богословски факултет - Хиландарски фонд, Београд 1989
6. Г. Острогорски, Историја Византије, 2. фототипско издање на основу издања СКЗ из 1959, Београд s.a. (Увод, стр. 21-41; Извори, стр. 43-48; 104-109; 157-161; 212-218; 301-304; 331-335; 392-396; 436-446).
Општа допунска литература
Ш. Дил, Византиске слике I-II, превела с француског О. Косановићева, СКЗ, Београд 1927-1929.
А. Јевтић, Патрологија, друга свеска: Источни оци и писци 4. и 5. века, од Никеје до Халкедона, 325-451, Православни богословски факултет, Београд 1984.
Ј. Мајендорф, Свети Григорије Палама и православна мистика, превео са енглеског Ј. Олбина, Београд 1983.
Џ. Мајендорф, Византијско богословље, превео Ј. Ђ. Олбина, Каленић, Крагујевац 1985.
В. В. Бичков, Византијска естетика: Теоријски проблеми, с руског превео Д. М. Калезић, Просвета, Београд 1991.
Р. Радић, Страх у позној Византији 1180-1453 I-II, Стубови културе, Београд 2000.
Х. Г. Бек, Византијски миленијум, превео Р. Козић, Клио, Београд
R. Browning, Medieval and Modern Greek, Hutchinson University Library, London 1969.
ЛЕКСИКОНИ И РЕЧНИЦИ 1. В. Бухвалд, А. Холвег, О. Принц, Речник грчких и латинских писаца антике и средњег века - Тускулум лексикон, превео А. Вилхар, Вук Караџић, Београд 1984.
2. Речник књижевних термина,Институт за књижевност и уметност у Београду, Нолит, Београд 1985.
3. Д. Анастасијевић, Византија и Византинци: Енциклопедијски речник, припремио С. Нешић, Књижевно друштво свети Сава, Београд 1994.
4. Ђ. Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, друго, допуњено издање, Нолит, Београд 1990.
5. G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961
6. E. A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Cambridge 1914.
ТЕКСТОВИ У ОРИГИНАЛУ 1. N. G. Wilson, An Anthology of Byzantine Prose, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1971.
ИЗВОРИ 1. Велики канон светог Андрије Критског, превео са грчког јеромонах Др Артемије, Београд 1984.
2. BYZANTINA AINIGMATA - Византијске загонетке, избор, превод, предговор и коментар Ч. Миловановић, САНУ, Одељење језика и књижевности, Београд 1986.
3. Историја монаха у Египту; Поуке светог Антонија, превод оца Јустина (Поповића) и оца Јакова (Р. Арсовића), Крњево 1984.
4. Пастир светог Јерме, са грчког превео јеромонах А. Јевтић, Крњево 1983.
5. Julijan Imperator, Izabrani spisi, izbor i predgovor D. Kalajić, prevod sa starogrčkog i napomene A. Popović, Književne novine, Beograd 1987.
6. Свети Јован Лествичник, Лествица, са грчког оригинала превео Д. Богдановић, издање Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Београд 1963 (више каснијих издања).
7. Prokopije, Tajna historija, preveo Đ. Popović, Zagreb 1988.
8. Свети Максим Исповедник, 400 глава о љубави, превео са старогрчког архимандрит Артемије, Призрен 1992.
9. Живот светог Григорија Паламе и Слово о страстима и врлинама и о плодовима умног тиховања, превео архимандрит Др Ј. Поповић, Београд 1977.
10. Свети Симеон Нови Богослов, Химне божанствене љубави, са византијског грчког В. Никчевић, Подгорица 1994.
11. Теодор Продром, Роданта и Досикле, са грчког превео М. Марковић, СКЗ, Београд 1994.
12. Григорије Богослов, Надгробно слово Великом Василију уз митолошка тумачења аве Нона, Глас САНУ CCCLXXXIX, Одељење језика и књижевности, књ. 18, Београд 2001, 129-195.
13. Тимарион, превела С. Милинковић, Нови Сад 2002.
14. Краћи преводи византијских текстова објављени у часопису Источник
15. Божанствене литургије, превео Архим. Др. Ј. Поповић, Београд 1978.
↑↑↑