Klasične nauke

Латинска версификација
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑