Klasične nauke

Књижевност ране Византије
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Усмени испит.
Постојећи курсеви:
↑↑↑