Klasične nauke

Методе и технике наставног рада
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑