Klasične nauke

Историјска граматика латинског језика II
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Proširivanje znanja stečenih slušanjem i polaganjem predmeta Istorijska gramatika latinskog jezika I na trećoj godini studija.
Циљ изучавања предмета: Sticanje znanja koja omogućuju bavljenje naučnoistraživačkim radom u oblasti latinistike, uvid u različite nivoe i periode razvoja latinskog jezika, stilske odlike pojedinih pisaca i pojedinih književnih rodova. Izrada diplomskog rada (oko 50 strana) na neku od tema iz ove oblasti (prevod teksta sa latinskog uz uvodnu studiju i komentare ili samo studija, zavisno od izbora studenta). Temu diplomskog rada trebalo bi odabrati što pre, a najkasnije na početku letnjeg semestra. Kurseve na ovom predmetu mogu slušati i studenti magistarskih studija latinističkog usmerenja.
Предуслови за полагање: položen ispit iz Istorijske gramatike latinskog jezika I.
Облици наставе: specijalni jednosemestralni kursevi zasnovani na čitanju i analiziranju tekstova na kojima se izučavaju gore pomenute pojave. Konsultacije oko izbora teme diplomskih radova, praćenje njihove izrade. Nedeljno 4 časa (spoj predavanja i vežbi).
Обавезе студената: Predavanja i konsultacije.
Постојећи курсеви:
↑↑↑