Klasične nauke

Латински језик I
Предавачи: др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 12.00
Начин полагања: писмени+усмени
Садржај предмета: Pregled morfologije i osnove sintakse latinskog jezika
Циљ изучавања предмета: Osnovi latinske gramatike obrađuju se tako da se studenti što brže osposobe za samostalno čitanje lakših tekstova, uz uvažavanje činjenice da studenti nemaju jednaka prethodna znanja.
Предуслови за полагање: Preduslova za pohađanje nastave nema.
Облици наставе: 30 časova predavanja i 60 časova vežbi
Обавезе студената: Studenti imaju obavezu da redovno pohađaju nastavu, aktivno učestvuju na vežbama, kao i da urade domaće zadatke. Takođe, tokom školske godine dužni su da urade najmanje tri od četiri pismene vežbe na kojima im se zadaju prilagođeni nepoznati tekstovi.
Постојећи курсеви:
↑↑↑