Klasične nauke

Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Модул Античке студије, Изборни предмет из модула Античке студије 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
Заједнички предмети, Изборни предмет из модула 3
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑