Klasične nauke

23
 
Јун
 
2020
Резултати писменог дела испита из предмета Латински језик I


На усмени део испита из Латинског језика I могу да изађу:

Дубравка Шевкушић,
Теодора Вранић.
↑↑↑