Klasične nauke

24
 
Јун
 
2020
Резултати писменог дела испита из предмета Историјска граматика латинског језика I


На усмени део испита из предмета Историјска граматика латинског језика I могу да изађу:

-Зорана Цвијановић,
-Луција Данилов.
↑↑↑