Pedagogija

 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2011 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Контрактуалистичка теорија морала Томаса М. Скенлона)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2011 -  2014 - Bioetički aspekti: moralno prihvatljivo u biotehnološki i društveno mogućem (broj projekta: 41004)
  Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
 • 2011 -  2014 - Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja (broj projekta: 43007)
  Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
 • 2006 -  2010 - Regionalni i evropski aspekti integrativnih procesa u Srbiji: civilizacijske pretpostavke, stvarnost i izgledi za budućnost (br. 149031).
  Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑