Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 17.06. 2019.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2019.
  • провера услова и приговори: 18.06. 2019.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2019.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
27.06. у 16:30  27.06. у 15:00, амф. 103

Систем васпитања и образовања
24.06. у 8:30 амф.

Основи педагошке науке
27.06. у 16:30  27.06. у 15:00, амф. 103

Основи психологије личности
26.06. у 19:00  26.06. у 17:00, 101 101

Општа психологија
26.06. у 20:30  26.06. у 19:00, 214 101

Статистика у истраживању образовања
24.06. у 14:00 амф.

Професионалне вештине
25.06. у 14:00 270

Увод у развојну психологију
28.06. у 10:00 амф.

Развојна психологија
28.06. у 10:00 амф.

Историја педагошких идеја
29.06. у 14:00  29.06. у 12:00, С03 103

Општа педагогија
27.06. у 16:30  27.06. у 15:00, амф. 103

Образовање и медији
28.06. у 11:00 103

Рад с даровитим ученицима
24.06. у 8:30 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
24.06. у 8:30 амф.

Информационе технологије у образовању
27.06. у 16:30  27.06. у 15:00, амф. 103

Ваншколска педагогија
27.06. у 16:30  27.06. у 15:00, амф. 103

Развој педагогије у Срба
29.06. у 14:00  29.06. у 12:00, С03 103

Историја школства у Србији
2.07. у 10:00 амф.

Увод у педагошку психологију
1.07. у 14:00 101

Педагошка психологија
1.07. у 14:00 101

Увод у педагошка истраживања
26.06. у 18:30 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
26.06. у 18:30 амф.

Методологија педагошких истраживања
26.06. у 18:30 амф.

Дидактика
28.06. у 11:00 103

Предшколска педагогија
25.06. у 14:00 С03

Школска педагогија
27.06. у 9:30 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
28.06. у 10:00 амф.

Развијање и евалуација програма
25.06. у 16:00 С03

Школска педагогија (одабране теме)
28.06. у 10:30 277

Језик и образовање
1.07. у 11:00 ЦОН

Породична педагогија
27.06. у 15:00 266

Андрагогија
24.06. у 9:00 103

Савремени педагoшки правци
27.06. у 15:00 266

Системи и програми предшколског васпитања
25.06. у 16:00 С03

Дечја игра и стваралаштво
26.06. у 14:00 С03

Методика рада школског педагога
28.06. у 11:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
24.06. у 11:30 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
2.07. у 14:30 277

Планирање у настави
3.07. у 10:00  3.07. у 11:00, С03 103

Дидактичке теорије - импликације у настави
1.07. у 13:00 269

Предаја портфолија за васпитно-образовни рада са децом са посебним потребама
24.06. од 11:00 до 13:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
27.06. у 11:00 ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
2.07. у 12:00 ЦОН

Методе рада предшколског педагога
25.06. у 14:00 С03

Професионални развој наставника
2.07. у 10:00 амф.

Интерактивне методе у настави
26.06. у 13:00 269

Модели наставе математике и природних наука
28.06. у 11:00 103

Инклузија у образовању
24.06. у 12:00 211

Интеркултурално образовање
27.06. у 17:00 105

Методика језичког образовања
1.07. у 11:00 ЦОН

Методика математичког образовања
28.06. у 11:00 103

Истраживања у педагогији (мастер)
26.06. у 18:30 амф.

Детињство, култура и образовање (мастер)
25.06. у 13:00 606

Развој и права детета (мастер)
28.06. у 10:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
26.06. у 13:00 269

Национална историја педагогије (мастер)
29.06. У 14:00  29.06. у 12:00, С03 103

Општа историја педагогије (мастер)
29.06. У 14:00  29.06. у 12:00, С03 103

Високошколско образовање (мастер)
27.06. у 15:00 266

Породични односи и васпитање (мастер)
27.06. у 15:00 266

Педагошко саветовање (мастер)
1.07. у 11:00 277

Компаративна педагогија (мастер)
1.07. у 11:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
28.06. у 10:30 277

Управљање у образовању (мастер)
28.06. у 10:30 277

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
25.06. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
25.06. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
28.06. у 11:00 103

Морални развој и морално васпитање (мастер)
24.06. у 8:30 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
24.06. у 8:30 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
28.06. у 10:30 277
↑↑↑