Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 10.09. 2019.
  • уплата најкасније до: 06.09. 2019.
  • провера услова и приговори: 11.09. 2019.
  • испити: од 16.09. до 25.09. 2019.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
16.09. у 13:00 103

Систем васпитања и образовања
16.09. у 13:00 103

Основи педагошке науке
25.09. у 10:00  25.09. у 10:00, амф. 213

Основи психологије личности
23.09. у 10:00 105

Општа психологија
23.09. у 10:00 105

Статистика у истраживању образовања
24.09. у 12:00  24.9. у 12 часова , амфитеатар амф.

Увод у развојну психологију
19.09. у 10:00 103

Развојна психологија
19.09. у 10:00 103

Историја педагошких идеја
25.09. у 14:00 104

Општа педагогија
16.09. у 13:00 103

Увод у педагошку психологију
24.09. у 12:00 101

Педагошка психологија
24.09. у 12:00 101

Образовање и медији
20.09. у 11:00 ЦОН

Рад с даровитим ученицима
16.09. у 13:00 103

Ваншколска педагогија
16.09. у 13:00 103

Информационе технологије у образовању
25.09. у 10:00  25.09. у 10:00, амф. 213

Концепције и стратегије разредне дисциплине
16.09. у 13:00 103

Развој педагогије у Срба
25.09. у 14:00 104

Историја школства у Србији
24.09. у 10:00 101

Увод у педагошка истраживања
18.09. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
18.09. у 11:00 101

Методологија педагошких истраживања
18.09. у 11:00 101

Дидактика
20.09. у 11:00 ЦОН

Школска педагогија
23.09. у 12:00 амф.

Предшколска педагогија
17.09. у 13:00 103

Школска педагогија (одабране теме)
17.09. у 11:00 277

Развијање и евалуација програма
17.09. у 16:00  18.9. у 12 часова, СО3 103

Језик и образовање
25.09. у 12:00 ЦОН

Породична педагогија
25.09. у 11:00 266

Андрагогија
23.09. у 8:00 105

Савремени педагошки правци
25.09. у 11:00 266

Системи и програми предшколског васпитања
17.09. у 16:00 103

Дечја игра и стваралаштво
16.09. у 10:00 101

Методика рада школског педагога
20.09. у 11:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
17.09. у 11:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
24.09. у 12:00 277

Планирање у настави
23.09. у 12:00 104

Предаја портфолија за Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
16.09. од 11:00 до 13:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
17.09. у 11:00 ЦОН

Методе рада предшколског педагога
17.09. у 13:00 103

Праћење и оцењивање у настави
18.09. у 12:00 ЦОН

Медији и образовање
20.09. у 11:00 ЦОН

Инклузија у образовању
17.09. у 12:00 211

Модели наставе математике и природних наука
20.09. у 11:00 ЦОН

Интерактивне методе у настави
25.09. 14:00 269

Професионални развој наставника
24.09. у 10:00 101

Методика математичког образовања
20.09. у 11:00 ЦОН

Методика језичког образовања
25.09. у 12:00 ЦОН

Интеркултурално образовање
19.09. у 17:00 208

Истраживања у педагогији (мастер)
18.09. у 11:00 101

Високошколско образовање (мастер)
25.09. у 11:00 266

Породични односи и васпитање (мастер)
25.09. у 11:00 266

Педагошко саветовање (мастер)
23.09. у 11:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
23.09. у 11:30 277

Управљање у образовању (мастер)
20.09. у 10:30 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
20.09. у 10:30 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
17.09. у 11:00 277

Детињство, култура и образовање (мастер)
17.09. у 13:00 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
17.09. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
17.09. у 13:30 270

Национална историја педагогије (мастер)
25.09. у 14:00 104

Општа историја педагогије (мастер)
25.09. у 14:00 104

Настава и учење (мастер)
20.09. у 11:00 ЦОН

Савремене теорије васпитања (мастер)
16.09. у 13:00 103

Морални развој и морално васпитање (мастер)
16.09. у 13:00 103

Евалуација рада наставника (мастер)
25.09. у 14:00 269

Развој и права детета (мастер)
28.08. у 10:00 амф.
↑↑↑