Pedagogija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
ФАЈГЕЉ, С., Психометрија (Метод и теорија психолошког мерења), Београд: Центар за примењену психологију, 2003.
КОЦИЋ, Љ. Педагошки експеримент, Београд: Просвета, 1981.
ПЕЈЧИЋ, Б. (приредио) Методологија емпиријског научног истраживања, Београд: Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, 1995.
РИСТИЋ, Ж. О истраживању, методу и знању, Београд: Институт за педагошка истраживања, 2006.
САВИЋЕВИЋ, Д. Методологија истраживања у васпитању образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу, 1996.
↑↑↑