Pedagogija

Курс:
Педагошка психологија (осн.)
У оквиру предмета: Педагошка психологија
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Психологија стваралаштва;Психологија комуникације;Хуманистичко васпитање (афективно васпитање);Теорија психолошког саветовања; Основне категорије и критеријуми менталне хигијене Практична настава: Технике подстицања стваралачког мишљења;Компоненте комуникационе компетентности;Садржаји и методе афективног васпитања;Ментално здравље у школама ("скривени курикулум")
Циљ изучавања курса: Проширење појмовног оквира из ваншколских области педагошке песихологије. Развијање компетенција у операционализованом тумачењу педагошко-психолошких појава и формирање диспозиција за примену стечених знања у васпитно-образовној пракси
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом факултета и положен испит "Увод у педагошку психологију"
Облици наставе: Предавања, радионице намењене стицању животних компетенција
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хок, Р. (2004), Четрдесет знанствених студија које су промијениле психологију, СЛАП, Јастребарско.
Квашчев, Р. (1981), Психологија стваралаштва, Завод за издавање уџбеника, Београд.
Квашчев, Р. (1972), Развијање критичког мишљења код ученика, Приручник за наставнике, Завод за издавање уџбеника, Београд.
Craig, R. et all (1996), Contemporary Educational Psychology, concepts, issues, application; John Willey & Sons,inc, New York.
Kraft, A. (1975), The Living Classroom, Harper & Row Publishers, New York.
Заревски, П. (2000), Структура и природа интелигенције (10. поглавље), СЛАП, Јастребарско.
Гргин, Т. (2002), Школско оцењивање знања, СЛАП, Јастребарско.
Morris, Е. (1972), Psychological foundations of education, Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York.
↑↑↑