Pedagogija

Курс:
Психологија менталног здравља (осн.)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
др Тамара Џамоња Игњатовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1.Vremenska i kulturalna relativnost koncepta mentalnog zdravlja; 2.Predrasude u vezi s mentalnim zdravljem; 3.Ugroženost mentalnog zdravlja u svakodnevnom životu.
Циљ изучавања курса: Sticanje osnovnih znanja o pojmovima mentalnog zdravlja i mentalnog poremecaja. Senzitiziranje na predrasude prema dusevnim bolesnicima i etiketiranje. Upoznavanje s istorijatom i osnovnim savremenim modelima mentalnog poremecaja.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz korišćenje LCD projektora. Broj časova: 2 časa nedeljno X 12 nedelja = 24 časa 2. Vežbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dimitrijević, A. (2005): Predgovor. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 7-22. Beograd: ZUNS.
Jervis, Đ. (19??): Kritički Priručnik Psihijatrije, str. 86-134. Zagreb: Stvarnost.
Kokerhem, V. (u pripremi): Sociologija mentalnog poremećaja. Psihologija u svetu.
Lazarus, R. & S. Folkman (1998): Koncept prevladavanja. Psihologija u svetu, 2, str. 67-82.
Maslov, A. (2001): Teorija metamotivacije. U: O životnim vrednostima. Izabrani eseji o psihologiji vrednosti (A. Dimitrijević, ur.), Izdavačko preduzeće »Žarko Albulj«, str. 32-67.
Stojnov, D. (2005): Društvena konstrukcija normalnosti i njenih granica. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 287-320. Beograd: ZUNS.
Švarc, Š. (2005): Biološki pristupi mentalnoj bolesti. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 159-192. Beograd: ZUNS.
Švarc, Š. (2005): Biološki pristupi mentalnoj bolesti. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 159-192. Beograd: ZUNS.
Vlajković, J. (1990): Teorija i praksa mentalne higijene, drugo izdanje. Beograd: Savez društava psihologa Srbije.
Vlajković, J. (2005): Životne krize i njihovo prevazilaženje, trece izdanje. Beograd: Plato.
Vlajković, J. (2003): Prevencija mentalnih poremećaja. U: M. Biro & W. Butollo Klinička psihologija, str. 358-364. Katedra za kliničku psihologiju Ludwig-Maximillian Universitet Munchen & Novi Sad.
↑↑↑