Pedagogija

Курс:
Psihologija mentalnog zdravlja
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
др Тамара Џамоња Игњатовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1. Upoznavanje sa mentalno zdravim nacinima funkcionisanja; 2. Mentalno zdrava adaptacija na zivotne teskoce; 3. Mentalno zdrav razvoj tokom zivotnog ciklusa.
Предуслови за полагање: Polozeni ispiti s prve tri godine studija psihologije.
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz koriscenje LCD projektora.Broj casova: 2 casa nedeljno X 13 nedelja = 26 casовa 2. Vezbe: Oblici rada: Vezbe u manjim grupama, gostovanje psihologa prakticara, diskusija tekstova, itd. Vezbe drzi asistent.Broj casova: 2 casa nedeljno X 13 nedelja = 26 casовa.
Обавезе студената: Prema Statutu Fakulteta, nastava je obavezna.
Начин оцењивања рада и резултата: a) Kolokvijum u osmoj nedelji semestra, u obliku testa, s 10 pitanja i nivoom prolaznosti od 60%. Kolokvijum donosi 50% konacne ocene. b) Pismeni ispit, na kome se polaze gradivo koje nije obuhvaceno kolokvijumom, u obliku testa, s 10 pitanja i nivoom prolaznosti od 60%. Ispit donosi 50% konacne ocene. c) Usmeni ispit:Usmeni ispit polazu studenti koji zele da poprave ocenu. Ispit se polaze pred nastavnikom i asistentom.
План курса:

1. недеља
предавање - RAZVOJNE I AKCIDENTNE KRIZE TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA - osnovni pojmovi
Predavanje o razvojnim i akcidentnim krizama tokom životnog ciklusa: • životni tok i životni ciklus • trauma, traumatsko iskustvo, PTSP • stres, stresna vrednost životnih dogadjaja
Литература: Vlajković, J. (2005): Životne krize - prevazilaženje i prevencija. Beograd: IP «Žarko Albulj».

1. недеља
вежбе - RAZVOJNE I AKCIDENTNE KRIZE TOKOM ŽIVOTNOG CIKLUSA
Vežbe o razvojnim i akcidentnim krizama tokom životnog ciklusa.

2. недеља
предавање - Razvojne i akcidentne životne krize tokom životnog ciklusa 2
Predavanje o protektivnim faktorima i faktorima rizika u situacijama životnih kriza: • životne krize • razvojne životne krize • akcidentne životne krize
Литература: Vlajković, J. (2005): Životne krize - prevazilaženje i prevencija. Beograd: IP «Žarko Albulj».

2. недеља
вежбе - Prevladavanje i socijalna podrska
Vežbe uključuju upoznavanje s različitim mehanizmima prevladavanja i veštinama socijalne podrške.

3. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza tokom životnog ciklusa
* emocionalni gubitak (smrt, razvod....) * teška sopstvena fizička bolest * katastrofe,prirodne i one izazvane ljudskim faktorom
Литература: Vlajković, J. (2005): Životne krize - prevazilaženje i prevencija. Beograd: IP «Žarko Albulj».

3. недеља
вежбе - Izbeglištvo kao krizna životna situacija

4. недеља
предавање - edukativni film, diskusija

4. недеља
вежбе - Izvori akcidentnih kriza
Vežbe o mogućim izvorima akcidentnih kriza.

5. недеља
предавање - Primarna prevencija u oblasti mentalnog zdravlja
Medicinski model Model sveobuhvatne psihijatrijske zaštite Model PPP

5. недеља
вежбе - Demonstracija nekoliko preventivnih programa

6. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno delovanje I
• rano afektivno lišavanje • akutne i hronične bolesti

6. недеља
вежбе - Gostovanje psihologa praktičara

7. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u ranom detinjstvu i preventivno delovanje II
Zlostavljanje i zanemarivanje dece
Литература: Milosavljević, M. (1998): Nasilje nad decom. Beograd: Fakultet političkih nauka. Ttekstovi: N. Žegarac & M. Brkić «Nasilje u porodici» i Z. Mršević «Seksualno nasilje prema deci».

7. недеља
вежбе - Gostovanje psihologa praktičara

8. недеља
вежбе - Kolokvijum

9. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u adolescenciji I
Proces odrastanja i odvajanja od primarne porodice
Литература: Ćurčić V. (ur.) (2001): Drama jedne mladosti, poglavlje: vaninstitucionalna pomoć adolescentima, str.175-207. Beograd: IP «Žarko Albulj».

9. недеља
вежбе - Izvori akcidentnih kriza u adolescenciji
Prikaz preventivnih programa namenjenih adolescentima Internet savetovalište za mlade

10. недеља
предавање - Preventivni programi namenjeni mladima

10. недеља
вежбе - Prikazi preventivnih programa namenjenih mladima + diskusija
• Umeće odrastanja • Omladinski otvoreni klub i Školski otvoreni klub • Korak po korak - prevencija narkomanije • Program JAZAS-a , prevencija AIDS-a

11. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu 1
Izbor partnera, brak, razvod braka

11. недеља
вежбе - Gostovanje stručnjaka iz Savetovališta za brak i porodicu

12. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu 2
Nastavak predavanja o izvorima akcidentnih kriza u odraslom dobu.

12. недеља
вежбе - Izvori akcidentnih kriza u odraslom dobu 2
Film „Kramer protiv Kramera“ + diskusija

13. недеља
предавање - Izvori akcidentnih kriza u starosti
• penzionisanje • gubitak bračnog druga, prijatelja • hronične bolesti

13. недеља
вежбе - Gostovanje psihologa iz Gerontološkog centra
↑↑↑