Pedagogija

Развијање и евалуација програма
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Живка Крњајаредовни професор
др Лидија Мишкељиндоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑