Psihologija

 • психологија рада и организације, добробит и безбедност на раду, злостављање на раду, стрес на раду, ангажованост на раду, дизајн и обликовање послова, управљање каријером, позитивна психологија на раду
 • 2008 - основне студије - ФФ
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2010 - мастер студије - ФФ
 • 2018 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2013 -  Европска асоцијација за психологију рада и организације (EAWOP)  (чланство)
 • 2008 -  Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 2019 -  Креирање и анализа јавних политика Еразмус + пројекат
  Универзитет у Београду
 • 2011 -  Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције (179018)
  Институт за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑