Psihologija

  • 2013 - основне студије - ФФ
  • 2015 - мастер студије - ФФ
  • 2019 - докторске студије - ФФ
  • 2020 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
↑↑↑