Psihologija

 • Психологија рада
  Ергономија
  Безбедност на раду
  Менаџмент
 • 1973 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1980 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: НЕКИ ПСИХОЛОШКИ ЧИНИОЦИ ДНЕВНИ НИВОИ АКТИВАЦИЈЕ И ЕФИКАСНОСТИ У РАДУ)
 • 1988 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СТРЕСНЕ КОМПОНЕНТЕ РАДA ОПЕРAТOРА)
 • (1986 - 1988) Institut za psihologiju, Ruska akademija nauka, Moskva
 • 2008 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА)
 • 2001 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИНЖEЊЕРСКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1989 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИНЖEЊЕРСКА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1975 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА I /KAДРОВСКА ПСИХОЛОГИЈА/)
 • 1975 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ПСИХОЛОГИЈА РАДА I /КАДРОВСКА ПСИХОЛОГИЈА/)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за наставу)
 • 2006 -  2010 - Психолошки проблеми у контексту друштвених промена - Психолошки проблеми запослених у условима либерализованог тржишта
  Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду
 • 2011 -  2014 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције
  Институт за психологију
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑