Psihologija

 • Neuropsihologija, bihevioralna neurologija, neuropsihijatrija
 • 1900 - ванредни професор - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
  (ужа научна област: Neurologija)
 • 1992 -  2011 -  neurologija
  Medicinski fakultet, Beograd, Srbija (циклус предавања)
 • 2011 -  Neurologija
  Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, Srbija (циклус предавања)
 • 2011 -  Neuroendokrina kontrola sekrecije hormona rasta kod čoveka
  Министарство за науку и технолошки развој (saradnik)
↑↑↑