Psihologija

 • развојни и стечени неурокогнитивни поремећаји, развој и патологија егзекутивних функција, језика и виших гностичких способности
 • 2013 - редовни професор - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
  (ужа научна област: Razvojna psihologija)
 • 2003 - ванредни професор - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
  (ужа научна област: Razvojna psihologija)
 • 2006 -  2010 - Cross-linguistically robust stages of children’s linguistic performance
  European Cooperation in Science and Technology (учесник)
 • 2011 -  2014 -  Eвалуација третмана стечених поремећаја говора и језика
  Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду (учесник)
↑↑↑