Psihologija

 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2017 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2012 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2013 -  European Society for the History of the Human Sciences  (чланство)
 • 2011 -  2014 - Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције
  Институт за психологију Филозофског факултета у Београду
 • 2008 -  2010 - Психолошки проблеми у контексту друштвених промена
  Институт за психологију Филозофског факултета у Београду
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑