Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
4.2. у 13 Амф.

Mотивација и емоције
12.2. у 16 Амф.

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
8.2. у 12 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
13.2. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 - писмени испити
11.2. у 12 Амф.

Статистика у психологији 2, усмени део испита
12.2. 106

Физиологија нервног система, Биолошка психологија
7.2. у 9 214

Генетика
7.2. у 10 213

Психологија опажања
12.2. у 16 Амф, 101, 103

Историјски увод у психологију
8.2. у 12 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
11.2. у 17 Амф.

Психологија личности
5.2. у 10 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
6.2. у 10 Амф.

Психологија учења - усмени испит
12.2. у 10 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
4.2. у 10 208

Психологија менталног здравља
12.2. у 10 101

Психометрија 1, Психометрија, Принципи психолошког тестирања
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
13.2. 106III ГОДИНА
Генетика
7.2. у 10 213

Општа психопатологија
6.2. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
7.2. у 10 101

Увод у психологију образовања,
10.2. у 10  8.2. у 10, Амф. Амф.

Педагошка психологија 1
5.2. у 17 105

Социјализација, Социјална перцепција и интеракција, Социјална психологија 1, Социјална психологија
4.2. у 15 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада
12.2. у 12 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
8.2. у 11 214

Увод у клиничку психологију
5.2. у 9 103

Kаријерa и организација, Каријера
4.2. у 12 105

Неуропсихологија
6.2. у 15 103

Развојна психопатологија
5.2. у 12 103

Психологија породице
5.2. у 9 103

Психологија религије
5.2. у 12 103

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена, двосеместрални предмети
12.2. у 14 101

Психопатологија деце и младих
4.2. у 10 283, 210IV ГОДИНА
Психологија уметности
12.2. у 16 Амф.

Примењена социјална психологија
6.2. у 17 214

Одабране теме из статистике и психометрије
13.2. С04

Психолошке школе и правци
8.2. у 12 Амф.

Клиничка психологија са психодијагностиком, Методе клиничке процене - предаја досијеа
16.1. у 14 257

Основе клиничке процене,Методе клиничке процене, писмени испит
7.2. у 18 101

Основи психотерапије и саветовања
8.2. у 11 214

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
5.2. у 15 258

Вештине психолошког саветовања
5.2. у 15 258

Интервенције у кризи
8.2. у 10 105

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
4.2. у 10 283, 210

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
12.2. у 14 101

Општа психопатологија - специјални део
6.2. у 15:30 258

Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
4.2. у 10 283

Психопатологија групних процена
5.2. у 12 103

Емоционални развој, Афективни развој
6.2. у 10 Амф.

Психологија учења и наставе
10.2. у 10  8.2. у 10, Амф. Амф.

Психологија даровитости - писмени испит
7.2. у 10 101

Психологија даровитости, алтернативни начин полагања
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
5.2. у 17 105

Морални развој
6.2. у 10 Амф.

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
8.2. од 10:30 уз претходни договор са наставником

Психолошке основе образовне политике
10.2. у 10  8.2. у 10, Амф. Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
5.2. у 17 105

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама,Психологија деце са посебним потребама, предаја портфолија
4.2. од 11 до 13 ЦОН

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама,Психологија ометених у развоју; Психологија деце са посебним потребама
7.2. у 11 ЦОН

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
12.2. у 14 105

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
8.2. у 12 101

Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
4.2. у 12 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
11.2. у 15 101

Стрес на раду
12.2. у 12 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
8.2. у 103 11МАСТЕР
Психологија уметности
12.2. у 16 Амф.

Етичка и критичка питања у клиничкој психологији, Етичка питања у клиничкој психологији
5.2. у 9 103

Роршахом метод мрља од мастила (РИМ, Аналитичка психологија - Јунговска анализа, предаја радова
16.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део Генограм
4.2. у 11 282, 258

Клиничке неуронауке
19.2. у 9 251

Морални развој
6.2. у 10 Амф.

Управљање променама
12.2. у 14 105

Психологија индивидуалних разлика:виши курс
11.2. у 17 Амф.

Психолошка примарна превенција, Здравствена психологија - предаја радова
до 4.2.

Психолошка примарна превенција,Здравствена психологија
12.2. у 12 264

Рационално - емотивна бихејвиорална терапија
5.2. у 15 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
11.2. у 15 101

Психолошке основе образовне политике
10.2. у 10  8.2. у 10, Амф. Амф.

Школска психологија
5.2. у 17 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
5.2. у 17 105
↑↑↑