Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
13.1. у 12 Амф, 101

Mотивација и емоцијe
23.1. у 14 104

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
21.1. у 11:30 Амф, 101

Mетодологија психолошких истраживања
15.1. у 12 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
16.1. у 12 Амф, 101

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
17.1. 106

Физиологија нервног система и Биолошка психологија, усмени испит
22.1. у 9 208

Психологија опажања
23.1. у 14 Амф, 101

Историјски увод у психологију
21.1. у 11:30 Амф, 101

Општа психологија са психологијом личности (за филозофе)
21.1. у 11:30 АмфII ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
23.1. у 16 Амф

Психологија личности
15.1. у 9 Амф

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
17.1. у 14 Амф

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
21.1. у 10  14.1. у 10, 210 210

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
13.1. у 10 208

Психологија менталног здравља
14.1. у 17 101

Психометрија 1, Психометрија 2, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
22.1. 106III ГОДИНА
Генетика
21.1. у 10 103

Општа психопатологија
15.1. у 17 Амф.

Психологија интелигенције
20.1. у 13 101

Колоквијум из Психологије интелигенције
20.1. у 10  20.1. у 11, 101 101

Увод у психологију образовања
13.1. у 14 Амф.

Социјална перцепција и интеракција
16.1. у 16 Амф.

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија
13.1. у 10 Амф.

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
22.1. у 12 Амф.

Психопатологија деце и младих
17.1. u 10 283

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
21.1. у 14 105

Психологија породице
14.1. у 12 Амф.

Основи психотерапије и саветовања
23.1. у 12 214

Увод у клиничку психологију
14.1. у 12 Амф.

Каријера и организација, Каријера
21.1. у 10 105

Неуропсихологија - писмени испит
23.1. у 16 101

Развојна психопатологија
17.1. у 12 101

Психологија религије
17.1. у 12 101

Педагошка психологија 1
18.1. у 17 105IV ГОДИНА
Психологија уметности
23.1. у 14 104

Педагошка психологија 2
20.1. у 13 101

Основи психотерапије и саветовања (двосеместрални) - део код Николе Петровића
23.1. у 12 214

Основи психотерапије и саветовања ((двосеместрални) - део код Т.Вукосављевић Гвозден
16.1. у 9 258

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
у договору са наставником

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
17.1. у 16 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
15.1. у 14 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
17.1. у 14 101

Интервенције у кризи
23.1. у 11 105

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
16.1. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
17.1. у 10 283

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
15.1. у 16 258

Вештине саветовања, Вештине психолошког саветовања
16.1. у 9 258

Психопатологија групних процеса
17.1. у 12 101

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
21.1. у 14 105

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
21.1. у 10 105

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
17.1. у 12 105

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
21.1. у 12 105

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
20.1. у 17 105

Стрес на раду
22.1. у 12 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија
21.1. од 9 до 11 Амф.

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама
23.1. у 11 ЦОН

Психологија даровитости, писмени испит
20.1. у 13 101

Комуникацијске вештине
18.1. у 17 105

Емоционални развој, Афективни развоj
17.1. у 14 Амф.

Морални развој
17.1. у 14 Амф.

Психологија учења и наставе
18.1. у 17  13.1. у 14, Амф. 105

Психолошке основе образовне политике
13.1. у 14 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
18.1. у 17 105

Психолошке школе и правци
21.1. у 11:30 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
21.1. у 14 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије
22.1. 106

Методика наставе психологије - предаја портфолија и писмени испит
21.1. у 9 Амф.МАСТЕР
Морални развој (мастер)
17.1. у 14 Амф.

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
14.1. у 12 Амф.

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
16.1. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
23.1. у 12 105

Психологија уметности
23.1. у 14 104

Управљање променама
20.1. у 17 105

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
23.1. у 16 Амф.

Клиничке неуронауке
23.1. у 16 101

Психолошке основе образовне политике
13.1. у 14 Амф.

Школска психологија
18.1. у 17 105

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
18.1. у 17 105

Моделовање когнитивних процеса
21.1. у 9  14.1. у 9, 251 251

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
5.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
21.1. у 12 264

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова
15.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
23.1. у 16 282 и 258
↑↑↑