Psihologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 21.01. до 27.01.2021.
  • уплата најкасније до: 22.01.2021.
  • провера услова и приговори: 28.01.2021.
  • испити: од 01. до 13.02.2021.
I ГОДИНА
Когнитивна психологија
1.2. у 13 101, 103

Mотивација и емоцијe
5.2. у 14 Амф, 101, 103

Увод у квалитативна истраживања, Kвалитативна истраживања
6.2. у 13 Амф.

Mетодологија психолошких истраживања
2.2. у 15 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 1, Стаистика у психологији 2 - писмени испити
4.2. у 13 Амф, 101, 103

Статистика у психологији 2 - усмени део испита
4.2. 106

Физиологија нервног система
1.2. у 8:30 Амф, 103

Биолошка психологија
1.2. у 8:30 103

Психологија опажања
5.2. у 14 Амф, 101, 103

Историјски увод у психологију
6.2. у 15 Амф, 101

Генетика
6.2. у 11 Амф.II ГОДИНА
Психологија индивидуалних разлика
5.2. у 16 Амф, 101

Психологија личности
1.2. у 13 Амф.

Увод у развојну психологију, Развојна психологија, Развојна психологија 1
2.2. у 13 Амф, 101, 103

Психологија учења - усмени део испита, Општа психологија 2 - психологија учења
4.2. у 14 214

Психологија памћења и мишљења, Општа психологија 2 - памћење и мишљење
4.2. у 10 214

Психологија менталног здравља
2.2. у 11 103

Психометрија 1, Принципи психолошког тестирања, Психометрија
*Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
6.2. 106III ГОДИНА
Генетика
6.2. у 11 Амф.

Општа психопатологија
4.2. у 17 Амф, 101

Психологија интелигенције
5.2. у 11 Амф.

Увод у психологију образовања
1.2. у 11 Амф, 101

Социјална перцепција и интеракција
3.2. у 9 Амф, 101, 103, 105

Социјализација, Социјална психологија 1, Социјална психологија, Основи социјалне психологије
3.2. у 9 Амф, 101, 103, 105

Основе психологије рада и организације, Основе психологије рада, Кадровска психологија
2.2. у 11 Амф, 101

Психопатологија деце и младих
5.2. у 10 283, 210

Психологија менталног здравља, Ментална хигијена - двосеместрални предмети
6.2. у 10  2.2. у 10, 208 208

Психологија породице
5.2. у 8:15  5.2. у 9, Амф, 103 Амф, 103

Основи психотерапије и саветовања
4.2. у 13 208

Увод у клиничку психологију
5.2. у 8:15  5.2. у 9, Амф, 103 Амф, 103

Каријера и организација, Каријера
2.2. у 13 208

Неуропсихологија - писмени испит
4.2. у 10 Амф.

Развојна психопатологија
1.2. у 15 101

Психологија религије
1.2. у 15 101IV ГОДИНА
Психологија уметности
5.2. у 14 Амф, 101, 103

Педагошка психологија 2
5.2. у 11 Амф.

Основи психотерапије и саветовања - део код Н. Петровића
4.2. у 13 208

Основи психотерапије и саветовања - део код Т.Вукосављевић Гвозден
3.2. у 9 258

Когнитивно процењивање 1 и Когнитивно процењивање 2
у договору са наставником

Клиничка психологија са психодијагностиком, одбрана досијеа и усмени испит
1.2. у 18 257

Методе клиничке процене и Клиничка психологија са психодијагностиком - предаја досијеа
27.1. у 14 257

Основе клиничке процене, Методе клиничке процене, писмени испит
1.2. у 16 Амф.

Интервенције у кризи
4.2. у 12 Амф.

Психотерапијски модалитети, Теорија и пракса психотерапије и саветовања
3.2. у 9 258

Психопатологија деце и младих 1, Психопатологија деце и младих 2 и Психопатологија деце и младих
5.2. у 10 283, 210

Специјална психопатологија, Општа психопатологија - специјални део
4.2. у 15 258

Вештине психолошког саветовања
3.2. у 9 258

Психопатологија групних процеса
1.2. у 15 101

Психологија кризних стања, Психологија менталног здравља – специјални део
6.2. у 10  2.2. у 10, 208 208

Људски фактор и безбедност на раду, Инжењерска психологија; Ергономија и људски фактор у савременим технолошким системима
2.2. у 13 208

Селекција и процењивање запослених, Психологија рада и организације
3.2. у 11 Амф.

Понашање потрошача и маркетинг; Психологија у маркетингу
5.2. у 12 103, 105

Психологија међуљудских односа, Психологија међуљудских односа на раду, Организационе промене и развој
6.2.

Стрес на раду
2.2. у 11 Амф, 101

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама - предаја портфолија на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
3.2. до 13

Психологија деце са потребом за додатном подршком, Вааспитно-образовни рад са децом са посебним потребама, Психологија деце са посебним потребама (термин у договору са наставником)
5.2. ЦОН канцеларија

Методика наставе психологије - писмени испит
5.2. у 9 ЦОН учионица

Психологија даровитости (стандардни писмени испит)
5.2. у 11 Амф.

Психологија даровитости, алтернативни начин полагања
у договору са наставником

Комуникацијске вештине
5.2. у 18 Амф.

Емоционални развој, Афективни развоj
2.2. у 13 103

Морални развој
2.2. у 13 103

Психологија учења и наставе
1.2. у 11 Амф, 101

Евалуација знања и образовних исхода
у договору са наставником

Психолошке основе образовне политике
1.2. у 11 Амф, 101

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање
у договору са наставником

Психолошке школе и правци
6.2. у 13 Амф.

Психологија зрелог доба и старења
12.2, у 15 Амф.

Одабране теме из статистике и психометрије *Испит је неопходно пријавити и преко Moodle-a.
6.2. 106МАСТЕР
Морални развој (мастер)
2.2. у 13 103

Етичка питања у клиничкој психологији, Етичка и критичка питања у клиничкој психологији
5.2. у 8:15  5.2. у 9, Амф, 103 Амф, 103

Когнитивно-бихејвиорална терапија, Рационално-емотивна бихејвиорална терапија
3.2. у 9 258

Професионална и етичка питања у психологији рада
3.2. у 11 Амф.

Психологија уметности
5.2. у 14 Амф, 101, 103

Управљање променама
6.2.

Психологија индивидуалних разлика - виши курс
5.2. у 16 Амф, 101

Клиничке неуронауке
4.2. у 11:30 213

Психолошке основе образовне политике
1.2. у 11 Амф, 101

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - предаја предиспитних и испитних задатака на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs
до 1.2.

Модели подршке деци са потребом за додатном подршком - усмени испит
у договору са наставником

Школска психологија
5.2. у 18 Амф.

Мултикултурално образовање, Интеркултурално образовање (ЦОН)
у договору са наставником

Моделовање когнитивних процеса
4.2. у 14 214

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - предаја радова, у електронској форми
до 25.1.

Здравствена психологија, Психолошка примарна превенција - усмена одбрана
6.2. у 12  2.2. у 12, 264 264

Роршахов метод мрља од мастила, Аналитичка психологија - предаја радова
27.1. у 14 257

Посебни модалитети клиничке процене - део: Генограм
4.2. у 10 214
↑↑↑