Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lambert, N. M. & McCombs B.L.: How Students Learn - Reforming Schools Through Learner-Centered Education, APA, Washington, 1998 Пешикан,А.: Настава и развој друштвених појмова код деце, ЗУНС, 2003
Општа допунска литература
Ивић, И. (1992): Теорије менталног развоја и проблеми исхода образовања, Психологија, 3-4, стр. 7-35 Wertsch, J.V. (Ed.), Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1995
↑↑↑