Psihologija

Курс:
Психологија менталног здравља - специјални део (осн.)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1.Vremenska i kulturalna relativnost koncepta mentalnog zdravlja; 2.Predrasude u vezi s mentalnim zdravljem; 3.Ugroženost mentalnog zdravlja u svakodnevnom životu.
Циљ изучавања курса: Specijalni deo kursa Psihologija mentalnog zdravlja pomaže studentima da bolje razumeju kako rizične životne okolnosti (trauma, stres, kriza) utiču na mentalno zdravlje. Takodje, ovaj kurs osposobljava studente da razmišljaju i deluju preventivno.
Предуслови за полагање: Položeni ispiti: Uvod u razvojnu psih., Razvojna psih., Psih. licnosti, Psih. mentalnog zdravlja - opsti deo, Opsta psihopatol., Osnovi psihoterapije i savetovanja, Psih. porodice, Razvojna psihopatol
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz korišćenje LCD projektora. Broj časova: 2 časa nedeljno X 12 nedelja = 24 časa 2. Vežbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vlajković, J. (2005): Životne krize - prevazilaženje i prevencija. Beograd: IP «Žarko Albulj».
Vlajković, J. (1990): Prevencija. U: J. Berger, M. Biro & S. Hrnjica Klinička psihologija. Beograd: Naučna knjiga.
Vlajković J., J. Srna, K. Kondić & M. Popović (2000, drugo izdanje): Psihologija izbeglištva, I i II deo (Izbeglištvo i Pojave i procesi), str. 1-146. Beograd, IP «Žarko Albulj».
Milosavljević, M. (1998): Nasilje nad decom. Beograd: Fakultet političkih nauka. Ttekstovi: N. Žegarac & M. Brkić «Nasilje u porodici» i Z. Mršević «Seksualno nasilje prema deci».
Ćurčić V. (ur.) (2001): Drama jedne mladosti, poglavlje: vaninstitucionalna pomoć adolescentima, str.175-207. Beograd: IP «Žarko Albulj».
↑↑↑