Psihologija

Курс:
Психологија у заједници (мастер)
У оквиру предмета: Психологија у заједници
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Predmet će se baviti novom, u svetu vrlo razvijenom, oblašću koja se nalazi na spoju socijalne i kliničke psihologije, udaljava se od medicinskog modela i drugačije definiše identitet i delovanje kliničkih psihologa.
Циљ изучавања курса: 1. Informisati studente o posebnoj oblasti koja predstavlja spoj socijalne i kliničke psihologije; 2. Osposobiti studente da obavljaju neke oblike rada u zajednici; 3. Osposobiti studente da obavljaju neke oblike istraživanja u ovoj oblasti.
Предуслови за полагање: Završen sedmi i osmi semestar kliničkog smera.
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz korišćenje LCD projektora. Broj časova: 2 časa nedeljno X 12 nedelja = 24 časa 2. Vežbe:
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Thornicroft & G. Szmukler (2001): Textbook of Communicty Psychiatry. Oxford University Press.
↑↑↑