Psihologija

Курс:
Селекција и процењивање запослених (осн.)
Предавачи: др Ивана Петровићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Психологија селекције и процењивања; Критеријум у селекцији и процењивању запослених; Процедура селекције, технике процењивања кандидата; Поузданост и валидност предиктора; Исходи селекције; Практични аспекти истраживања селекције; Теорија и пракса процењивања радне успешности; Процењивање запослених у контексту управљања људским ресурсима; Дизајнирање и имплементација процењивања радне успешности; Селекција и процењивање из угла кандидата и запослених; Селекција и процењивање у европским и другим земљама; Етичка питања у селекцији и процењивању запослених; Дискриминација кандидата и запослених; Евалуација и унапређивање селекције и процењивања. Анализа посла; Спецификација извршилаца; Дизајнирање пројекта регрутације, Привлачење кандидата, Интервју, Интегрисање налаза и одлучивање; Дизајнирање процењивања; Анализа случајева дискриминације; Приказ селекције и процењивања у европским и другим земљама - презентације; Дизајнирање истраживања проблема из области селекције и процењивања.
Циљ изучавања курса: Стицање детаљнијег увида у теоријска, истраживачка и практична питања, постављање и евалуирање процедуре селекције и процењивања запослених, и развијање професионалне осетљивости неопходне за добру праксу.
Предуслови за полагање: Основе психологије рада, Каријера, Психологија интелигенције
Облици наставе: Предавања, презентовање и разматрање видео-материјала, дискусије, вежбе, израда пројекта, припрема и презентација извештаја, гостујућа предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Пајевић Десимир: Психологија рада, Либер, Београд, 2006. Одабрана поглавља.
Ковачевић, П, Петровић, И. (2000) Привлачење и селекција људи, Економика предузећа, 48, новембар-децембар, 265-277.
Петровић, И, Ковачевић, П. (2000) Анализа посла, Економика предузећа, 48, новембар-децембар, 278-285.
Society for Industrial and Organizational Psychology (2003) Principles for the validation and use of personnel selection procedures, 4rd ed., Bowling Green, OH: Author.
Hodgkinson, G.P. and Ford, J.K. (Eds.) (2008) International Review of Industrial and Organizational Psychology 2008, Vol. 23, 45-82, Chichester, New York: Wiley. Одабрана поглавља.
Lévy-Leboyer, C. (1994) Selection and Assessment in Europe, in: Triandis, H.C., Dunnette, M.D. and Hough, L.M. (eds), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Volume 4, 173-190, Palo Alto
Друштво психолога Србије (2000) Кодекс етике, Београд: Друштво психолога Србије.
Crosby, F., Stockdale M., Ropp, A.S. Eds. (2007) Sex Discrimination in the Workplace: Multidisciplinary Perspectives, Malden, MA: Blackwell. Одабрана поглавља.
Dipboye L.R., Smith S.C., Howell C.W. (1994) Understanding Industrial and Organizational Psychology, Harcourt Brace College Publishers,. Одабрана поглавља.
↑↑↑