Psihologija

Курс:
Практикум из психолошке превенције (мастер)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Rad studenata usmerava se prema sledećim tematskim celinama: 1. Psihološka prevencija u razvojnim krizama detinjstva, mladosti i odraslog doba; 2. Psihološka prevencija u akcidentnim krizama detinjstva, mladosti i odraslog doba; 3. Metodologija praćenja uspešnosti preventivnih programa.
Циљ изучавања курса: Osnovni ciljevi predmeta PSIHOLOŠKA PREVENCIJA su: a) osposobljavanje za praktičan rad u oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja; b) osposobljavanje za istraživački rad u oblasti zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja.
Предуслови за полагање: Završen sedmi i osmi semestar kliničkog smera.
Облици наставе: Nastava se odvija po mentorskom sistemu, uz pomoć “ko-mentora” (psihologa iz prakse) i uz korišćenje široke mreže nastavnih baza.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Vlajković, J. (2005): Životne krize - prevazilaženje i prevencija. Beograd: IP «Žarko Albulj».
Vlajković, J. (1990): Prevencija. U: J. Berger, M. Biro & S. Hrnjica Klinička psihologija. Beograd: Naučna knjiga.
↑↑↑