Psihologija

Курс:
Увод у филозофију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију
Предавачи: др Ирина Деретићредовни професор
др Милош Вулетићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увођење у филозофију преко идеје умности, њеног односа према заплетима критичке рефксије и саморефлексије, и њен значај за разумевање проблема образовања. У том контексту разматрање односа образовања према: дијалектици упитности; разликовању теоријског и практичног живота; традицији, институцијама, просвећености и (рационалном) ауторитету; односима знања и моћи; научном знању и императивима модерног технолошког развоја: наслеђу хуманистичке и критичке културе.
Циљ изучавања курса: Упућивање у особени смисао филозофске културе, у њенe основне димензије и проблеме, посебно у проблеме филозофске антропологије.
Предуслови за полагање: Bez posebnih prethodnih uslova
Облици наставе: Предавања. Семинарске вежбе. Индивидуалне консултације. Самостално студирање литературе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Козомара М., Четири предавања о уму – Кратак курс увођења у филозофију, Београд, 2006
Cassirer Е., Оглeд о човјеку, Загреб, 1978. (студенти психологије само стр.13-86)
↑↑↑