Psihologija

Курс:
Психологија менталног здравља (осн.)
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
др Тамара Џамоња Игњатовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1.Vremenska i kulturalna relativnost koncepta mentalnog zdravlja; 2.Predrasude u vezi s mentalnim zdravljem; 3.Definicije i modeli mentalnih poremećaja - biološki, psihološki i socijalni modeli 4.Rezilijentnost i kapaciteti prevladavanja kriza 5. Empatija i značaj empatije za pomagačke profesije 6.Psihologija subjektivnog blagostanja 7. Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici 8.Uticaj rane traume na mentalno zdravlje i mogućnost oporavka
Циљ изучавања курса: Sticanje osnovnih znanja o pojmovima mentalnog zdravlja i mentalnog poremecaja. Upoznavanje s istorijatom i osnovnim savremenim modelima mentalnog poremecaja. Senzitiziranje na predrasude prema dusevnim bolesnicima i etiketiranju.
Предуслови за полагање: Sticanje najmanje 30 bodova iz predispitnih obaveza
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz korišćenje LCD projektora. Broj časova: 2 časa nedeljno, 12x 2 = 24 časa 2. Vežbe Oblik rada: diskusije, radionice, gosti iz prakse
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dimitrijević, A. (2005): Predgovor. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 7-22. Beograd: ZUNS.
Kokerhem, V. (u pripremi): Sociologija mentalnog poremećaja. Psihologija u svetu.
Maslov, A. (2001): Teorija metamotivacije. U: O životnim vrednostima. Izabrani eseji o psihologiji vrednosti (A. Dimitrijević, ur.), Izdavačko preduzeće »Žarko Albulj«, str.
Švarc, Š. (2005): Biološki pristupi mentalnoj bolesti. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 159-192. Beograd: ZUNS.
Baron-Koen, S. (2012): Normalna raspodela mehanizma za empatičnost. U Psihologija zla, str. 23-43. Beograd: Clio.
Božović, M. i A. Dimitrijević (2011): Aktuelno stanje udruženja korisnika psihijatrijskih službi u Srbiji. Engrami, 33, 1, str. 79-91.
Dimitrijević, A. (2007): Značaj empatije za pomažuće profesije. U: Zbornik zdravstvenih radnika Republike Srbije, str. 10-19.
Istorijski koreni i konceptualni okviri relacione psihoanalize. U: Lj. Erić (ur.) Psihodinamička psihijatrija. Tom I – Istorija, osnovni principi, teorije, str. 184-199. Beograd: Službeni glasnik.
Dimitrijević, A. (2010): Frojdov model mentalnog poremećaja. U: Ž. Trebješanin (ur.) Frojdov doprinos savremenoj nauci i kulturi, str. 147-175. Beograd: FASPER.
Kecmanović, D. (2008a): Periodizacija dominantnih modela u psihijatriji. U: Psihijatrija u kritičkom ogledalu, str. 200-208. Beograd: Službeni glasnik.
Kecmanović, D. (2008b): Ka određenju duševnog poremećaja. U: Psihijatrija u kritičkom ogledalu, str. 15-91. Beograd: Službeni glasnik.
Kecmanović, D. (2012a): Muke s duševnim zdravljem i duševnim poremećajem. U: Psihijatrija protiv sebe, str. 23-54. Beograd: Clio.
Kecmanović, D. (2012b): Šta je sporno u određenju duševnog poremećaja i ima li kraja sporovima? U: Psihijatrija protiv sebe, str. 55-95. Beograd: Clio.
Kecmanović, D. (2012c): (Ne)mogućnost prevencije stigme duševnog poremećaja i destigmatizacije osoba s duševnim poremećajem. U: Psihijatrija protiv sebe, str. 185-227. Beograd: Clio.
Mikenik, D. (2001): Naučne osnove zaštite mentalnog zdravlja u zajednici. U: G. Thornicroft & G. Szmukler Textbook of Community Psychiatry, 41-52. Oxford University Press. Neobjavljen prevod.
Opalić, P. (2008): Duševna bolnica kao totalna ustanova. U: Psihijatrijska sociologija, str. 199-210. Beograd: ZUNS.
↑↑↑