Psihologija

Курс:
Психопатологија деце и младих 2 (осн.)
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kljucni patoloski varijeteti razvoja licnosti.
Циљ изучавања курса: razumevanju razvojne dimenzije konstituisanja razlicitih mogucih psihiskih poremecaja. Akcenat je na konkretnim oblicima patolo{kog (etiologija, klinicka slika, dijagnostika, diferencijalna dijagnostika, kao i osnovne ideje terapijske procedure.
Предуслови за полагање: Psihopatologija dece i mladih 1
Облици наставе: Predavanja i vezbe
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
U pripremi je zbornik tekstova
Psihoanaliza i ontologija, Zavod za ud`benike i nastavna sredstva, Beograd 1998.
Telo, fantazam, simbol, Slu`beni glasnik, Beograd 2007
↑↑↑