Psihologija

Курс:
Неурофизиолошке методе у психологији (мастер)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Овај курс даје преглед принципа, теорија, и примена неурофизиолошких метода у психолошким истраживањима и проценaма. Обрађене су следеће методе: електроенцефалографија са brain mapping-ом (ЕЕГ), евоцирани потенцијали и когнитивни евоцирани потенцијали (CNV, P300, N400), електромиографија (ЕМГ), неинвазивна транскранијална неуромодулација (ТМС, транскранијална електрична стимулација), остале психофизиолошке методе .
Циљ изучавања курса: Упознавање са постојећим сазнањима и теоријама у психофизиологију, као и основна обука у употреби неурофизиолошких метода у истраживањима из области когниције, емоција, личности и психопатологије.
Предуслови за полагање: Физиологија нервног система, Психологија опажања,Биолошка психологија
Облици наставе: Показна предавања, семинари
План курса:

1. недеља
предавање - Увод и основни концепти у хуманој системској неурофизиологији и псохофизиологији

2. недеља
предавање - Електрична активност мозга – електроенцефалограм (ЕЕГ): увод.
Основни методолошки принципи мерења активности ценралног нервног система.

3. недеља
предавање - ЕЕГ – методе за анализирање
Фреквентна анализа, анализа кохеренције, топографско мапирање (brain mapping), 3Д стереотактичка визуализација. Статистички и софтверески алати: PCA, ICA, BESA, CURRY, LORETA, EEGLAB.

4. недеља
предавање - ЕЕГ и понашање 1: Моторне и менталне активности

5. недеља
предавање - ЕЕГ и понашање 2: Сензације, пажња, перцепција, учење, когниција, спавање

6. недеља
предавање - Евоцирани потенцијали и понашање 1
Основни методолошки принципи мерења и анализирања. Менталне, сензорне и перцептуалне активности; ниво будности и пажње; моторна активност, хемисферне асиметрије.

7. недеља
предавање - Евоцирани потенцијали и понашање 2
Когнитивни евоцирани потенцијали и други спори потенцијали (CNV, early components, P300, N400).

8. недеља
предавање - Мишићна активност и понашање
Основни методолошки принципи мерења и анализирања. Реакционо време, обрасци активације, моторно учење; афективитет

9. недеља
предавање - Неинвазивна транскранијална неуромодулација 1
Основни методолошки принципи; транскранијална магнетна стимулација (TMS, rTMS, TBS), транскранијална електрична стимулација (tDCS, TACS, TRNS).

10. недеља
предавање - Неинвазивна транскранијална неуромодулација 2
On-line експерименти, интерференција са одвијањем менталних процеса, секвенцирање менталних процеса, ментална хронометрија.

11. недеља
предавање - Неинвазивна транскранијална неуромодулација 3
Off-line ескперименти, продужена модулација кортикалне активности (фацилитација или инхибиција) и индукција пластицитета и ефекти на менталне и когнитивне процесе.

12. недеља
предавање - Остале психофизиолошке методе и понашање
Електродермална активност, промене ширине зеница (papillary response), очни покрети, трептање, срчана активност, промене крвног притиска.

13. недеља
семинар - Семинарски радови
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
John L. Andreassi, "Psychophysiology - Human Behaviour & Physiological Response". 4th Edition. Lawrence Erlbaum Associates, London, 2000. (одабрана поглавља)
↑↑↑