Psihologija

Курс:
Психологија менталног здравља
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
др Тамара Џамоња Игњатовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: 1. Vremenska i kulturalna relativnost koncepta mentalnog zdravlja; 2. Predrasude u vezi s mentalnim zdravljem; 3. Ugrozenost mentalnog zdravlja u svakodnevnom zivotu.
Предуслови за полагање: Za pracenje kursa nema preduslova.
Облици наставе: 1. Predavanja: Oblik rada: predavanje uz koriscenje LCD projektora.Broj casova: 2 casa nedeljno X 13 nedelja = 26 casовa 2. Vezbe: Oblici rada: Vezbe u grupama od 25-30 studenata: poseta bolnici u Padinskoj Skeli, gostovanje psihologa prakticara, diskusija tekstova, itd. Vezbe drzi asistent. Broj casova: 2 casa nedeljno X 13 nedelja = 26 casовa
Обавезе студената: Prema Statutu fakulteta, nastava je obavezna. Studenti su obavezni da za odredene casove procitaju unapred zadatu literaturu.
Начин оцењивања рада и резултата: a) Kolokvijum u sedmoj nedelji semestra, u obliku testa, s 10 pitanja i nivoom prolaznosti od 60%. Kolokvijum donosi 50% konacne ocene. b) Pismeni ispit, na kome se polaze gradivo koje nije obuhvaceno kolokvijumom, u obliku testa, s 10 pitanja i nivoom prolaznosti od 60%. Ispit donosi 50% konacne ocene. c) Usmeni ispit polazu studenti koji zele da poprave ocenu. Ispit se polaze pred nastavnikom i asistentom.
План курса:

1. недеља
предавање - I PSIHOLOGIJA Mentalnog Zdravlja - ISTORIJAT, STATUS, PERSPEKTIVE
Diskusija istorijata, statusa i perspektiva u psihologiji mentalnog zdravlja
Литература: A. Dimitrijević (2005): Predgovor. U: Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 7-22. Beograd: ZUNS. Stojnov, D. (2005): Društvena konstrukcija normalnosti i njenih granica. U: ibid. 287-320.

1. недеља
вежбе - I PSIHOLOGIJA Mentalnog Zdravlja - ISTORIJAT, STATUS, PERSPEKTIVE
Diskusija istorijata, statusa i perspektiva u psihologiji mentalnog zdravlja

2. недеља
вежбе - POSETA BOLNICI U PADINSKOJ SKELI
POSETA BOLNICI U PADINSKOJ SKELI - prva grupa studenata.

3. недеља
вежбе - POSETA BOLNICI U PADINSKOJ SKELI
POSETA BOLNICI U PADINSKOJ SKELI - druga grupa studenata.

4. недеља
предавање - GOSTOVANJE PSIHIJATRA IZ »PADINSKE SKELE«
Razgovog povodom posete Padinskoj Skeli.

4. недеља
предавање - ALTERANTIVE KLASIČNOJ PSIHIJATRIJI
Diskusija alternativnih modela u savremenoj kliničkoj praksi.
Литература: JERVIS, Đ. (19??): KRITIČKI PRIRUČNIK PSIHIJATRIJE, STR. 86-134. ZAGREB: STVARNOST.

5. недеља
предавање - DEFINICIJA MENTALNOG POREMEĆAJA
Predavanje o definicijama mentalnog poremećaja.
Литература: VEJKFILD, DŽ. (2005): KONCEPT MENTALNOG POREMEĆAJA: NA GRANICI IZMEĐU BIOLOŠKIH ČINJENICA I SOCIJALNIH VREDNOSTI. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 121-158. Beograd: ZUNS.

5. недеља
вежбе - IMPLICITNE TEORIJE MZ I MP
Prikaz istraživanja o implicitnim teorijama MZ i MP

6. недеља
предавање - MEDICINSKI MODEL MP
Prikaz medicinskog modela MP.
Литература: Švarc, Š. (2005): Biološki pristupi mentalnoj bolesti. U Savremena shvatanja mentalnog zdravlja i poremećaja, str. 159-192. BEOGRAD: ZUNS.

6. недеља
вежбе - Projekcija filma i diskusija
Projekcija nastavnog filma i diskusija.

7. недеља
предавање - SOCIOLOŠKI MODEL MP
Prikaz socioloških modela MP.
Литература: Kokerhem, V. (u pripremi): Sociologija mentalnog poremećaja. Psihologija u svetu.

7. недеља
вежбе - Колоквијум

8. недеља
предавање - HUMANISTIČKI MODEL MENTALOG ZDRAVLJA
Prikaz humanističkog modela mentalnog zdravlja.
Литература: Maslov, A. (2001): Teorija metamotivacije. U: O životnim vrednostima. Izabrani eseji o psihologiji vrednosti (A. Dimitrijević, ur.), Izdavačko preduzeće »Žarko Albulj«, str. 32-67.

8. недеља
вежбе - Pozitivne psihologije
Vežbe u malim grupama o elementima pozitivne psihologije.

9. недеља
предавање - STRES I MENTALNO ZDRAVLJE
Prikaz uticaja stresa na mentalno zdravlja.
Литература: Vlajković, J. (1998): Životne krize i njihovo prevazilaženje, drugo izdanje, str. 23-35. Beograd: Plato.

9. недеља
вежбе - Uticaj izbeglištva na MZ
Prikaz uticaja izbeglištva na MZ.

10. недеља
предавање - KRIZA I MENTALNO ZDRAVLJE
Prikaz uticaja krize na mentalno zdravlja.
Литература: Vlajković, J. (1998): Životne krize i njihovo prevazilaženje, drugo izdanje, str. 1-94. Beograd: Plato.

10. недеља
вежбе - KRIZA I MENTALNO ZDRAVLJE
Vežbe uz učešće psihologa praktičara.

11. недеља
предавање - PSIHOLOŠKA PRIMARNA PREVENCIJA
Predavanje o psihološkoj primarnoj prevenciji.
Литература: Vlajković, J. (2003): Prevencija mentalnih poremećaja. U: M. Biro & W. Butollo Klinička psihologija, str. 358-364. Katedra za kliničku psihologiju Ludwig-Maximillian Universitet Munchen & Novi Sad: Futura publikacije.

11. недеља
вежбе - Prikaz preventivnih programa
Prikaz različitih preventivnih programa.

12. недеља
предавање - SOCIJALNA PODRŠKA I MEHANIZMI PREVLADAVANJA
Predavanja o odnosu socijalne podrške i mehanizama prevladavanja.
Литература: Lazarus, R. & S. Folkman (1998): Koncept prevladavanja. Psihologija u svetu, 2, str. 67-82.

12. недеља
вежбе - SOCIJALNA PODRŠKA
Uvežbavanje veština socijalne podrške.

13. недеља
вежбе - Вештине социјалне подршке
Вежбање вештина социјалне подршке.
↑↑↑