Psihologija

Принципи психолошког тестирања
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени
Садржај предмета: а. Врсте психолошких тестова по формалним одликама ставки и по предмету мерења, б. Стандардизација задавања, оцењивања и бодовања тестова, ц. Дефинисање предмета мерења и развијање индикатора, д. Практични аспекти ваљаности психолошких тестова, е. Посебни проблеми психолошког тестирања (стилови одговарања и етичка питања).
Циљ изучавања предмета: Упознавање студената са различитим врстама психолошких тестова и, нарочито, са правилима за задавање тестова. Практична израда једног психолошког теста, од прве идеје до прављења елабората о тесту. Упознавање са разним начинима валидације тестова и начином доношења одлука у селекцији, као и са неким тешкоћама у психолошким мерењима. По завршеном курсу, студент треба да буде свестан предности и недостатака примене психолошких тестова.
Предуслови за полагање: Савладани садржаји предмета: Статистика у психологији И и ИИ и Методологија психолошких истраживања
Постојећи курсеви:
↑↑↑